Difference Between DV, OV and EV TLS/SSL Certificates Hero

Wat is het verschil tussen DV, OV en EV SSL-certificaten?

Authenticatie, vertrouwen en merkbescherming op drie niveaus.

Er bestaan drie soorten SSL-certificaten: Domain Validated (DV), Organization Validated (OV) en Extended Validation (EV). Het is goed om de verschillen te kennen en te weten hoe certificaten worden uitgegeven door certificeringsinstanties zoals DigiCert. Certificeringsinstanties zijn vertrouwde externe partijen die TLS/SSL-certificaten uitgeven na authenticatie van bepaalde gegevens van een website en de eigenaar ervan.

TLS/SSL-certificaten doen twee dingen. Ten eerste zorgen ze voor een veilige verbinding met een website door de gegevens te versleutelen die tussen de gebruikers en het domein worden uitgewisseld. Ten tweede verifiëren ze het eigendom en de identiteit van het bedrijf of de persoon die eigenaar is van de URL. Een digitaal certificaat verschilt niet van een certificaat in de fysieke wereld in die zin dat het bewijst dat het uw recht is een bedrijf of organisatie online te vertegenwoordigen.

SSL Difference Blade2 Image

TLS-acroniemen ontcijferen

De naam van een SSL-certificaat geeft de validatiestappen aan die voor de uitgifte van het certificaat hebben plaatsgevonden Een Domain Validated-certificaat verwijst naar een eenvoudige verificatie van de eigenaar van een URL, terwijl een Organization Validated-certificaat de domeineigenaar verifieert en de organisatie authenticeert die gekoppeld is aan de URL. Extended Validation-certificaten verifiëren niet alleen de domeineigenaar, maar ook de organisatie en de juridische entiteit van de organisatie, en bieden daarom een hoge mate van zekerheid.

SSL Difference Icon Circle1

Domeinvalidatie (DV) is een kort proces waarbij de koper slechts het eigendom van het domein of de URL hoeft aan te tonen. De certificeringsinstantie stuurt daartoe een e-mail naar de domeineigenaar die staat vermeld in de WHOIS-database. Deze enkelvoudige validatie is handig als je meteen een certificaat nodig hebt, maar is de laagste norm op internet en moet dan ook als dusdanig worden vertrouwd.

SSL Difference Icon Circle2

Voor een OV- of EV-certificaat daarentegen zijn extra beveiligingslagen en validatiestappen vereist. Behalve verificatie van de domeineigenaar moeten voor EV- en OV-certificaten ook diverse gegevens van de bijbehorende organisatie worden geverifieerd, zoals naam, soort, status en fysiek adres.

SSL Difference Icon Circle3

Voor een EV-certificaat zijn negen extra stappen vereist, waaronder de verificatie van een openbaar bedrijfstelefoonnummer, de vestigingsdatum van het bedrijf en het inschrijvingsnummer en rechtsgebied. Daarnaast vinden een domeinfraudecontrole en blacklistcontrole plaats en wordt er opgebeld om te controleren dat de aanvrager ook werkelijk bij het bedrijf werkt.

Certificaten die garanderen dat uw digitale identiteit veilig is

Hieronder vindt u informatie over de verschillende validatiemethodes
die u kunt gebruiken om uw merk adequaat te beveiligen op het internet.

Geef uw klanten een duidelijker beeld van uzelf

Ieder TLS/SSL-certificaat vertelt de klant niet alleen in hoeverre de identiteit van uw organisatie is geauthenticeerd, maar ook dat de versleuteling van een website is gecertificeerd.

SSL Difference DVOVEV With Text

Domain Validated

DV-certificaten (Domain Validated) bieden het laagste authenticatieniveau: anonieme entiteiten kunnen dus een certificaat krijgen. Op dit niveau komen we daarom veel Jan Jansens tegen.

Organization Validated

OV-certificaten (Organization Validated) geven betere merkbescherming door middel van extra controles. Jan Jansen kan niet langer anoniem blijven.

Extended Validation

EV-certificaten (Extended Validation) bieden de beste merkbescherming. Met een EV-certificaat geeft een bedrijf aan dat een transactie gegarandeerd veilig is. Jan Jansen heeft zich uitgebreid moeten identificeren.

Evoluerend internet en toenemende
vraag naar privacy en identiteitsbescherming

SSL Difference Blade7 Image

De Europese Unie is een fervent voorstander van strengere online beveiligingsnormen ter vergroting van het gebruikersvertrouwen en de authenticiteit op internet. In 2015 nam de Europese Commissie de Tweede richtlijn betalingsdiensten (PSD2) aan om betalingstransacties te reguleren, een meer geïntegreerde Europese markt voor betaaldiensten te creëren en de consument te beschermen door betalingen veiliger te maken. De PSD2 is in januari 2018 van kracht geworden en verplicht banken en andere aanbieders van online betaaldiensten gekwalificeerde certificaten te gebruiken. Dit zijn wettelijk bindende elektronische handtekeningen, die nog moeilijker te verkrijgen zijn dan een EV-certificaat.

SSL Difference CAB Logo

Een veiliger internet

Aangezien internet zich ontwikkelt en online identiteitsnormen steeds vaker gecompromitteerd worden, maakt DigiCert zich in het Certification Authority Browser (CA/B) Forum sterk voor betere online identiteitsbeveiliging. Een authentieke identiteit zou online namelijk net zo belangrijk moeten zijn als in de fysieke wereld. We streven ernaar het vertrouwen van de consument in onze digitale wereld te vergroten, maar een slecht beschermde online identiteit heeft het tegenovergestelde effect.