FAQ Hero
Cryptografie

Wat is post-quantum cryptografie?

Wat is post-quantumcryptografie?

Post-quantumcryptografie (ook wel quantumencryptie of of quantumveilige encryptie genoemd) verwijst naar de opkomende cryptografische algoritmen die gaan worden gebruikt door quantumcomputers om de communicatie tussen machines te versleutelen.

Waarom is post-quantumcryptografie belangrijk?

Zodra quantumcomputers in staat zijn om moderne encryptie te kraken, zijn er nieuwe algoritmen nodig om veilige communicatie te kunnen waarborgen. PQC kan dus op termijn RSA en ECC vervangen als het onderliggende cryptografische systeem waarop digitale certificaten zijn gebaseerd.

Wat zijn de gevolgen van post-quantumcryptografie voor de beveiliging van mijn bedrijf?

De mogelijkheid dat er in de toekomst quantumcomputers zijn die de huidige cryptografische systemen kunnen kraken, vormt een ernstige bedreiging voor de vertrouwelijkheid en integriteit van digitale communicatie op internet en elders. Organisaties die zich niet hebben voorbereid op post-quantumcryptografie zullen tegen die tijd hun websitedomeinen, servers en andere PKI-infrastructuur met de nodige haast alsnog moeten beveiligen.

Hoe kan de voorbereiding op post-quantumcryptografie meer vertrouwen wekken?

De voorbereiding op toekomstige bedreigingen voor de beveiliging, zoals post-quantumcryptografie, is essentieel voor organisaties waar vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens aan worden toevertrouwd. Door voorbereid te zijn, kunnen organisaties vertrouwen wekken bij sitebezoekers, klanten en anderen die vertrouwelijke informatie verstrekken via hun website. Daarnaast kunnen bedrijven hun eigen middelen en reputatie beschermen tegen compromittering en schade en tegen de bijbehorende financiële gevolgen.