FAQ Hero
Compliance

Wat is de Internet
Engineering Task Force?

Wat is de Internet Engineering Task Force (IETF)?

De Internet Engineering Task Force (IETF) is een omvangrijke internationale community van netwerkontwerpers, exploitanten, leveranciers en onderzoekers die zich bezighouden met de ontwikkeling van de internetarchitectuur en de vlotte werking van internet. De missie van de IETF is om "de werking van het internet te verbeteren door hoogwaardige, relevante technische documenten op te stellen die van invloed zijn op de manier waarop mensen het internet ontwerpen, gebruiken en beheren." Iedere geïnteresseerde kan deelnemen aan de IETF.

De IETF werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Open proces
  • Technische competentie
  • Vrijwillige deelname
  • Ruwe consensus en lopende code
  • Protocoleigendom