FAQ Hero
Vertrouwen in e-mail

Wat is BIMI en
waarom is het
belangrijk?

Wat is BIMI en waarom is het belangrijk?

BIMI staat voor Brand Indicators for Message Identification en is een e-mailspecificatie die het afbeelden van merklogo's in ondersteunende e-mailclients mogelijk maakt. Het doel is de wijdverbreide implementatie van DMARC-bescherming te stimuleren. Deze specificatie is deel van een hele reeks maatregelen die ervoor zorgen dat, met behulp van een Verified Mark Certificate, een logo van een organisatie wordt weergegeven in de mailbox van de ontvanger:

  • Bedrijven schakelen DMARC in
  • E-mailproviders valideren het domein van de afzender
  • Alleen geverifieerde e-mails bereiken de mailbox
  • Het gevalideerde Verified Mark Certificate-logo wordt weergegeven om deze vertrouwensketen zichtbaar te maken.

Het is van belang dat dit op grote schaal wordt ingezet, omdat het aantal doelwitten voor phishing en spoofing kleiner wordt wanneer het aantal bedrijven dat het gebruik van DMARC afdwingt stijgt en e-mail in zijn geheel veiliger en betrouwbaarder wordt.


Hoe werken DMARC, BIMI en Verified Mark Certificates (VMC's) samen?

Verified Mark Certificates zijn de laatste stap in een reeks van validatiecontroles voor de authenticatie en bescherming van identiteit. De DMARC-handhaving van uw organisatie wordt door middel van uw BIMI-record en uw VMC-logo door de e-mailclient gevalideerd. Als alles in orde is, wordt uw logo afgebeeld. Dit is de visuele bevestiging dat uw bericht authentiek is, wat de engagement en merkherkenning ten goede komt.