FAQ Hero
Compliance

Wat is het Accredited
Standards Committee X9?

Wat zijn het Accredited Standards Committee X9 (ASC X9) en de International Organization for Standardization (ISO)?

ASC X9 is een organisatie die is geaccrediteerd door het American National Standards Institute (ANSI) voor het ontwikkelen en onderhouden van normen voor vrijwillige toestemming in de Amerikaanse financiële sector. ASC X9 vertegenwoordigt daarnaast de Verenigde Staten in drie technische ISO-commissies. De missie van ASC X9 is het opzetten en onderhouden van Amerikaanse en internationale normen ter verbetering van betalingen en effectentransacties, ter bescherming van gegevens en voor het uitwisselen van informatie.

De ISO is een wereldwijd samenwerkingsverband van normalisatie-instanties uit 160 landen, waarin elk land wordt vertegenwoordigd door één instantie. De leden van ISO zijn toonaangevende normalisatie-instanties in hun land en kunnen niet worden vertegenwoordigd door bedrijven of individuen. ISO ontwikkelt en publiceert internationale normen. De organisatie heeft al ruim 24.000 internationale normen ontwikkeld, die allemaal zijn opgenomen in de ISO Standards-catalogus.