FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is het verschil
tussen een elektronische handtekening en een
digitale handtekening?

Wat is het verschil tussen een elektronische handtekening en een digitale handtekening?

U hebt misschien gemerkt dat de termen "elektronische handtekening" en "digitale handtekening" nogal eens door elkaar worden gebruikt. Er is echter wel een verschil. Een digitale handtekening is altijd elektronisch, maar een elektronische handtekening is niet altijd digitaal.

Een digitale handtekening maakt gebruik van versleutelingstechnologie in de vorm van een cryptografisch mechanisme dat een document extra beveiligt en de integriteit ervan garandeert. Een handtekening kun je zien als code die aan een bericht of document is toegevoegd om te bevestigen dat het bericht of document niet is gewijzigd terwijl het onderweg was van de afzender naar de ontvanger. De digitale handtekening is eigenlijk de digitale versie van de gewone handgeschreven handtekening, die een hogere mate van zekerheid biedt. In veel Europese landen is een gekwalificeerde elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.

Een elektronische handtekening kan daarentegen simpelweg een afbeelding van uw handtekening zijn die u in een Word- of pdf-document plakt. Ook de handtekening onder uw e-mail is een elektronische handtekening. In Europa verwijst de term 'elektronische handtekening' of 'e-handtekening' naar een cryptografische handtekening die is gebaseerd op strenge voorschriften, zoals de eIDAS-verordening van de EU of de Zwitserse ZertES. Daarmee wordt gegarandeerd dat de handtekening vertrouwd, veilig en controleerbaar is.