FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is eIDAS?

Wat is eIDAS?

eIDAS staat voor "Electronic Identification, Authentication and Trust Services", de benaming voor Europese verordening 910/2014 inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor lidstaten van de Europese Unie. eIDAS definieert de Europese normen voor elektronische identificatie (eID), elektronische handtekeningen, tijdstempels, elektronische zegels en andere bewijzen van authenticatie waarmee de wettelijke geldigheid van elektronische transacties wordt bevestigd en die gelijkwaardig is aan die van papieren documenten. De eIDAS-verordening is sinds 1 juli 2016 van kracht in de hele EU. De vertrouwensdiensten waarop deze verordening van toepassing is, zijn onder andere:

  • Geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen gekoppeld aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon.
  • Geavanceerde en gekwalificeerde elektronische zegels gekoppeld aan een juridische entiteit.
  • Elektronische identificatie (eID): deze dienst wordt momenteel niet verleend door DigiCert.
  • Gekwalificeerde tijdstempels.
  • Gekwalificeerde webcertificaten voor authenticatie (Qualified Web Certificate for Authentication of QWAC)
  • Electronic Registered Delivery Services (ERDS): deze dienst wordt momenteel niet verleend door DigiCert.
  • Validatiediensten: deze dienst wordt momenteel niet verleend door DigiCert.

DigiCert heeft in Europa de status van gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten via zijn dochteronderneming QuoVadis en staat op de EU Trusted List (EUTL) in België en Nederland. Sommige van deze diensten worden verleend via DigiCert® Document Trust Manager.

Wat is ZertES?

De Zwitserse federale wetgeving ZertES, die op 19 december 2003 werd bekrachtigd, schrijft de voorwaarden voor waaronder verleners van vertrouwensdiensten gebruikmaken van certificeringsdiensten met elektronische handtekeningen. ZertES is gebaseerd op een structuur en normen die vergelijkbaar zijn met die van de Europese eIDAS-verordening. De hoogste mate van zekerheid, die wordt geboden door gekwalificeerde elektronische handtekeningen, is gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.

DigiCert heeft in Zwitserland de status van gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten via zijn dochteronderneming QuoVadis en DigiCert Document Trust Manager voldoet aan de vereisten van ZertES.

Welke verordeningen worden gevolgd in welke Europese landen?

Elektronische handtekeningen en vertrouwensdiensten vallen onder de volgende verordeningen:

  • Europese lidstaten: eIDAS
  • Zwitserland: ZertES
  • Verenigd Koninkrijk: UK eIDAS-verordening. Dit is een speciaal voor het Verenigd Koninkrijk aangepaste versie van de Europese eIDAS-verordening. Hoewel Europese eIDAS-diensten worden erkend en gebruikt onder de UK eIDAS-verordening, is er geen wederkerige overeenkomst die regelt dat gekwalificeerde vertrouwensdiensten op basis van UK eIDAS worden erkend in de EU.

Waarom is Europa koploper op het gebied van veilige handtekeningen?

Met eIDAS heeft de Europese Unie een basis gelegd voor een duidelijk juridisch kader waarmee personen, bedrijven en overheidsinstanties het gemak en de beveiliging van hun online activiteiten en digitale transacties kunnen verbeteren. eIDAS is belangrijk voor de beveiliging van internationale transacties en dat was een van de primaire doelstellingen voor de lidstaten.