FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is een
elektronisch
zegel of eSeal?

Wat is een elektronisch zegel of eSeal?

Een elektronisch zegel, ook wel bekend onder de naam 'eSeal', is een elektronische handtekening die is gekoppeld aan een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) en die kan worden gebruikt door meerdere personen binnen die rechtspersoon. Voor het genereren van een eSeal moet de rechtspersoon worden geverifieerd en geauthenticeerd door een externe partij of middels identiteitsverificatie op afstand. Een eSeal kan worden gebruikt voor het automatisch ondertekenen van grote aantallen documenten (bulkondertekening), zoals facturen of diploma's, via een geaccrediteerde oplossing voor digitale ondertekening. Elektronische zegels authenticeren de identiteit van de rechtspersoon en integriteit van het document.

Meer informatie over elektronische zegels.