FAQ Hero
Cryptografie

Wat zijn cryptografie
en een cryptografisch
algoritme?

Wat zijn cryptografie en een cryptografisch algoritme?

Cryptografie heeft betrekking op het versleutelen en ontsleutelen van informatie om ervoor te zorgen dat die geheim blijft en niet door ongewenste partijen kan worden bekeken. Cryptografie werd als eerst gebruikt in het oude Egypte rond 1900 v.Chr., toen vervangende hiërogliefen werden gebruikt om berichten geheim te houden. Een cryptografisch algoritme is een mathematische formule waarmee platte tekst wordt versleuteld of gecodeerd, zodat die onleesbaar wordt. Deze algoritmen worden gebruikt voor het versleutelen van gegevens, voor authenticatie en voor digitale handtekeningen.

Er zijn drie soorten cryptografie:

  1. Cryptografie op basis van symmetrische sleutels: de afzender en ontvanger delen een sleutel en de afzender gebruikt die sleutel om platte tekst te versleutelen. De versleutelde tekst wordt naar de ontvanger gestuurd, die dezelfde sleutel gebruikt om het bericht te ontsleutelen en de platte tekst tevoorschijn te halen.
  2. Asymmetrische cryptografie of public-key cryptography: bij public-key cryptography wordt gebruikgemaakt van twee gelinkte sleutels, een openbare en een persoonlijke sleutel. De openbare sleutel kan vrij toegankelijk zijn, maar de bijbehorende persoonlijke sleutel moet vertrouwelijk blijven. De openbare sleutel wordt gebruikt om te versleutelen en de persoonlijke sleutel om te ontsleutelen.

    De meestgebruikte asymmetrische cryptografische algoritmen zijn RSA en ECC. TLS/SSL-certificaten maken vaak gebruik van RSA-sleutels en de aanbevolen grootte van deze sleutels blijft toenemen (bijv. van 1024 bits naar 2048 bits) om te zorgen voor voldoende cryptografische sterkte. Een van de alternatieven voor RSA is ECC, dat dezelfde cryptografische kracht biedt maar met veel kleinere sleutels. Dat zorgt voor een betere beveiliging en stelt minder eisen aan rekenkracht en opslagruimte.
  3. Hash-functie: bij dit algoritme wordt geen sleutel gebruikt, maar wordt er een waarde met een vaste lengte berekend op basis van de platte tekst. Dat maakt het onmogelijk om de inhoud van de platte tekst terug te halen. Hash-functies worden vaak gebruikt voor het versleutelen van wachtwoorden door computers. Een veelgebruikt hash-algoritme is 256-SHA.