FAQ Hero
Compliance

Wat is het
CA/B Forum?

Wat is het Certification Authority/Browser Forum (CA/B Forum)?

Het Certification Authority/Browser (CA/B) Forum is een initiatief van certificeringsinstanties, leveranciers van browsersoftware en leveranciers van andere applicaties die gebruikmaken van x.509-certificaten voor TLS/SSL en codeondertekening. Het Forum definieert al sinds de oprichting in 2005 normen voor de certificeringsinstanties, die zijn gebaseerd op best practices binnen de bedrijfstak. Deze normen, die 'Baseline Requirements' worden genoemd, zijn een reeks technische en procedurele beleidsvoorschriften waaraan alle openbare certificeringsinstanties moeten voldoen, ongeacht of ze lid zijn van het Forum. Deze normen verbeteren de manier waarop TLS-certificaten worden gebruikt voor de beveiliging van alle internetgebruikers en hun communicatie.


Hoe bepaalt het CA/B Forum de geldigheidsduur van TLS/SSL-certificaten?

Het CA/B Forum bepaalt de geldigheidsduur van TLS/SSL-certificaten volgens een in de statuten vastgelegde stemprocedure door de leden. De huidige maximale geldigheidsduur, die is ingegaan op 1 september 2020, is 397 dagen of ongeveer 13 maanden. Daarvoor waren certificaten maximaal 825 dagen geldig.