FAQ Hero
Cryptografie

Wat zijn versleutelingsalgoritmen
op basis van openbare sleutels?

Wat zijn encryptiealgoritmen op basis van openbare sleutels?

Bij public-key cryptography (asymmetrisch) wordt gebruikgemaakt van encryptiealgoritmen zoals RSA en ECC (Elliptic Curve Cryptography) om de openbare en persoonlijke sleutel te maken. Deze algoritmen zijn gebaseerd op het feit dat sommige mathematische vraagstukken moeilijk zijn op te lossen. Deze vraagstukken kunnen in theorie worden opgelost (mits er een oneindige hoeveelheid tijd beschikbaar is), maar praktisch gezien duurt het vinden van de oplossing veel te lang. Daarom worden ze ook wel hardnekkige vraagstukken genoemd.

Met asymmetrische encryptie is het rekenkundig gezien eenvoudig om openbare en persoonlijke sleutels te genereren, berichten te versleutelen met de openbare sleutel en berichten te ontsleutelen met de persoonlijke sleutel. Het is echter extreem moeilijk (zo niet onmogelijk) om de persoonlijke sleutel af te leiden uit alleen de openbare sleutel.