FAQ Hero
Beheer van kwetsbaarheden

Wat is
cryptografische
flexibiliteit?

Wat is cryptografische flexibiliteit?

Cryptografische flexibiliteit verwijst naar de mogelijkheid van een beveiligingssysteem om snel te schakelen tussen versleutelingsmechanismen, waarbij met name de zichtbaarheid en dynamische bewegingsvrijheid van de cryptografische assets van een organisatie meetellen. Het vereist niet alleen inzicht in waar versleuteling wordt gebruikt binnen een organisatie (zoals protocollen, bibliotheken, algoritmen en certificaten) en hoe de versleutelingstechnologieën zijn geïmplementeerd, maar ook mogelijkheden voor het snel opsporen en herstellen van problemen wanneer die zich voordoen. Een bedrijf dat cryptografisch flexibel is, kan verouderde cryptografische assets vervangen zonder onderbrekingen in de infrastructuur. Die mogelijkheid wordt meestal gerealiseerd door middel van automatisering.