FAQ Hero
Vertrouwen in e-mail

Wat is een Verified
Mark Certificate (VMC)?

Wat is een Verified Mark Certificate (VMC)?

Een Verified Mark Certificate, kortweg VMC, is een speciaal soort digitaal certificaat waarmee organisaties en individuen een gepatenteerd logo kunnen tonen naast het veld 'afzender' in de mailbox van de ontvangers van hun berichten.

Een VMC is de laatste schakel in een keten van maatregelen op het gebied van beveiliging en identiteit voor de ingebruikneming van DMARC. Om een VMC te krijgen, moet de koper aantonen dat zijn logo wettelijk is gedeponeerd als handelsmerk, moet de identiteit van de koper worden geauthenticeerd tijdens een persoonlijke ontmoeting, en moet de koper bevestigen dat hij de eigenaar is van het e-maildomein waarvoor de VMC wordt uitgegeven.

VMC's worden alleen weergegeven voor afzenders die beleid handhaven voor DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) en een BIMI-record in hun DNS hebben. Bedrijven stappen over op DMARC met handhaving om het onbevoegde gebruik van e-maildomeinen tegen te gaan. Daarmee beschermen ze zowel hun organisatie als de ontvangers van e-mails van die organisatie tegen identiteitsgerichte aanvallen, zoals spoofing en phishing.

Dankzij een VMC functioneert het weergegeven logo als het visuele bewijs van de veilige en gevalideerde identiteit van een organisatie, en als het bewijs dat ze gebruikmaken van DMARC met handhaving.

Hoe kom ik aan een Verified Mark Certificate (VMC)?

Om een VMC te krijgen, moeten organisaties een reeks validatieprocedures doorlopen die lijken op die voor het verkrijgen van een EV SSL-certificaat. Tijdens het proces moet de identiteit van de betreffende persoon worden gevalideerd en worden bevestigd in een persoonlijke ontmoeting met een notaris of advocaat, of in een videogesprek met iemand van het validatieteam van DigiCert. Het validatieteam van DigiCert heeft bovendien een videogesprek met de aanvrager, die zijn of haar identiteitsbewijs voor de camera moet laten zien. Ten slotte valideert DigiCert dat uw logo wettelijk geregistreerd is en het juiste bestandsformaat heeft.

Meer informatie leest u in het DigiCert-blog.