FAQ Hero
DNS

Wat is een
TXT-record?

Wat is een DNS TXT-record?

De meeste DNS-records bevatten gegevens die voor computers leesbaar zijn, maar TXT-records kunnen instructies bevatten die leesbaar zijn voor zowel computers als mensen. TXT-records kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, zoals het verifiëren van domeineigendom, voorkomen van spam en overkoepelende beleidsregels. Ze bevatten ook algemene informatie en contactgegevens voor het domein.

TXT-records bevatten geen specifieke opmaak, maar kunnen geen grote hoeveelheden gegevens bevatten. Waarden langer dan 255 tekens moeten in meerdere delen worden gesplitst, en elk gedeelte met meer dan 255 tekens moet tussen dubbele aanhalingstekens staan. In dat geval moeten beide waarden worden toegevoegd aan de TXT-record.

Hoe helpen TXT-records spam voorkomen?

TXT-records dragen bij aan de authenticatie van e-mail door te bevestigen dat een e-mail van een vertrouwde bron afkomstig is en alle servers bevat die berichten namens het domein mogen verzenden. Ook kunnen ze informatie over openbare sleutels (PKI) en beleidsregels bevatten, bijvoorbeeld met betrekking tot Domain-based Message Authentication and Reporting & Conformance (DMARC).

Wat zijn DKIM-records?

DKIM staat voor Domain Keys Identified Mail. Dit type record is een aangepaste TXT-record. DKIM-records hosten openbare sleutels voor specifieke domeinen en ze worden gebruikt voor het digitaal ondertekenen van e-mail. Deze records functioneren ook als beveiligingsmaatregel die moet waarborgen dat e-mails niet zijn gewijzigd tijdens verzending.

Wat zijn DMARC-records?

DMARC staat voor for Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Dit is een type DNS TXT-record. Het doel ervan is om servers te laten weten of een bericht in quarantaine moet worden geplaatst, moet worden geweigerd of mag worden afgeleverd. DMARC-records worden ook gebruikt om rapporten te sturen naar specifieke e-mailadressen.

Wat is verificatie van domeineigendom?

Door een TXT-record met belangrijke details over uw domein te uploaden of bewerken, kunt u aantonen dat u eigenaar bent van het domein en kunnen providers het eigendom van het domein verifiëren. TXT-records die zijn geconfigureerd voor verificatie van domeineigenschap zorgen ervoor dat providers die verificatie vereisen een query naar uw server kunnen sturen om uw eigendom daarvan te bevestigen. Als alternatief kunt u een tekstbestand in de root-directory van uw webserver plaatsen met daarin een verificatiestring.

Wat is het verschil tussen een TXT-record en een SPF-record?

SPF staat voor Sender Policy Framework. SPF's zijn bedoeld ter verificatie van welke IP-adressen of FQDN's (fully qualified domain names) e-mail mogen verzenden voor een bepaald domein. SPF-records zijn inmiddels verouderd. Sommige providers gebruiken nog SPF-records, maar de meeste kiezen voor TXT-records. Omdat een SPF-record een type TXT-record is en dezelfde informatie allemaal in een TXT-record kan worden bewaard, zijn SPF's overbodig geworden en wordt het gebruik van TXT geadviseerd.

Wat is een TXT-record-lookup?

Met een tool voor DNS-lookups kan worden getest of wijzigingen in TXT-records overal zijn doorgevoerd. Met deze tools kan ook worden geverifieerd of de DKIM-record van een domein goed wordt geretourneerd.