FAQ Hero
Compliance

Wat is compliance?

Wat is compliance?

Compliance betekent het naleven van de voorschriften en beleidsregels die zijn opgesteld door een brancheforum of consortium. Compliance is het fundament onder cybersecurity en certificeringsinstanties.

DigiCert neemt compliance dan ook zeer serieus. Als wereldwijd toonaangevende leverancier van PKI en TLS/SSL-certificaten met een hoge mate van zekerheid besteden we veel aandacht aan compliance en auditpersoneel om te waarborgen dat we overal in onze organisatie over de juiste mensen beschikken. Daarnaast worden we jaarlijks onderworpen aan 25 verschillende audits om te controleren of onze systemen en activiteiten voldoen aan de normen die zijn gesteld door WebTrust, ETSI, ISO en andere instanties.

De compliancenormen waaraan wij ons houden, hebben betrekking op:

  • Het Certification Authority/Browser (CA/B) Forum en de beleidsregels en procedures die ze voorschrijven voor websitebeveiliging.
  • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  • De KYC-voorschriften (Know Your Customer) en antiwitwaswetgeving voor financieel dienstverleners en banken.

Daarnaast werkt DigiCert volgens de beleidsregels en procedures die zijn opgesteld door de volgende organisaties: ASC X9, IETF, NIST en NCCoE.