FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is het European
Technical Standard
Institute?

Wat is het European Technical Standard Institute (ETSI)?

Het European Technical Standard Institute (ETSI) is een wereldwijd erkende normalisatie-instantie die zich bezighoudt met het garanderen van interoperabiliteit in omgevingen met meerdere leveranciers, meerdere netwerken en meerdere services. De werkgroepen Technical Committee (TC) en Electronic Signatures and Infrastructure (ESI) van het ETSI zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van normen voor digitale handtekeningen, verleners van vertrouwensdiensten, en andere vertrouwensdiensten, zoals het op afstand maken en valideren van handtekeningen, tijdstempels voor e-mail, enzovoort.

Wat is de Amerikaanse E-Sign Act?

De naam 'E-Sign Act' is de korte versie van 'Electronic Signatures in Global and National Commerce Act', een Amerikaanse federale wet die op 30 juni 2000 van kracht werd. Deze wet staat het gebruik toe van 'elektronische records om te voldoen aan een wet, voorschrift of rechtsregel die vereist dat de betreffende informatie schriftelijk wordt verstrekt, indien de consument uitdrukkelijk met dit gebruik heeft ingestemd en deze instemming niet heeft ingetrokken.' Bezoek FDIC.org voor meer informatie over de E-Sign Act.

Wat is de UETA?

De Uniform Electronic Transactions Act (UETA) is een Amerikaans wetskader waarbinnen federale staten wetten kunnen uitvaardigen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van e-handtekeningen en de geldigheid van elektronische records. Dit rechtskader is uitgewerkt door de Uniform Law Commission en is nauw verwant aan de Amerikaanse E-Sign Act. Hiermee werd bepaald dat elektronische records en handtekeningen gelijkwaardig zijn aan papieren documenten en handgeschreven handtekeningen, om elektronische handel tussen verschillende staten mogelijk te maken. De wet werd in alle staten van kracht behalve Illinois (geïntroduceerd in 2021) en New York, maar in beide staten is vergelijkbare wetgeving op het gebied van elektronische transacties aangenomen.