FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is een
gekwalificeerde
elektronische handtekening?

Wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening?

Een gekwalificeerde elektronische handtekening (Qualified Electronic Signature of QES) is een geavanceerde elektronische handtekening (AdES) die is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en die wordt gemaakt met een zogeheten Qualified Electronic Signature Creation Device (QSCD), oftewel een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen. Aan een geavanceerde elektronische handtekening worden de volgende eisen gesteld:

 • De ondertekenaar moet op unieke wijze worden geïdentificeerd en gelinkt aan de elektronische handtekening.
 • De ondertekenaar moet als enige de controle hebben over de sleutels waarmee de elektronische handtekening wordt gemaakt.
 • Manipulatie van gegevens na ondertekening moet worden vastgesteld.
 • De handtekening moet ongeldig worden als de gegevens zijn gewijzigd.

Een QES is een AdES plus een gekwalificeerd certificaat dat alleen wordt uitgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten, die de authenticiteit van de elektronische handtekening bevestigt met bewijs van de identiteit van de ondertekenaar. Daarnaast moet een QES worden aangemaakt in een betrouwbare omgeving (QSCD) met specifieke software en hardware die ervoor zorgen dat:

 • Alleen de ondertekenaar de controle heeft over zijn persoonlijke sleutel.
 • De gegevens over het aanmaken van de handtekening worden beheerd door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten.
 • De gegevens over het aanmaken van de handtekening uniek en vertrouwelijk zijn en beveiligd zijn tegen vervalsing.

Volgens de eIDAS-verordening is een QES even rechtsgeldig als een handgeschreven handtekening. Dit geldt voor alle Europese lidstaten.

DigiCert® Document Trust Manager voldoet als gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten aan alle vereisten voor gekwalificeerde handtekeningen, via zijn Europese dochteronderneming QuoVadis. Alle gekwalificeerde handtekeningen van DigiCert worden beheerd in een betrouwbare omgeving en worden geaudit op eIDAS-compliance door de relevante conformiteitsbeoordelingsinstantie. De toezichthoudende instanties zijn het Nederlandse Agentschap Telecom en de Belgische FOD Economie.

Waarom moet ik een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruiken?

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen bieden de hoogste mate van zekerheid op basis van rechtstreekse verificatie van identiteit (persoonlijke ontmoeting of videogesprek), documentintegriteit en onweerlegbaarheid. Voor eIDAS gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn het stevigste wettelijke fundament onder digitale handtekeningen.

In welke situaties worden gekwalificeerde elektronische handtekeningen meestal gebruikt?

Afhankelijk van de locatie worden gekwalificeerde elektronische handtekeningen meestal gebruikt voor:

 • Contracten of documenten waarvoor een gekwalificeerde elektronische handtekening is vereist, zoals een arbeidscontract en belastingdocumenten.
 • Documenten die een hoge waarde of groot risico vertegenwoordigen, zoals hypotheken en leningen.
 • Documenten waarvan de oorsprong moet worden aangetoond, zoals overheidsdocumenten en aanbestedingen.
 • Vertrouwelijke en juridische documenten zoals geheimhoudingsverklaringen en overdrachtsovereenkomsten.
 • Wettelijke machtigingsdocumenten, bijvoorbeeld om voor iemand anders te mogen ondertekenen.