FAQ Hero
Compliance

Wat is het National
Institute of Standards
and Technology (NIST)?

Wat is het National Institute of Standards and Technology (NIST)?

Het National Institute of Standards and Technology (NIST), dat is opgericht in 1901, maakt deel uit van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het NIST is een van de oudste natuurwetenschappelijke laboratoria van het land en is een niet-regelgevende instantie die voorziet in normen, metingen en technologie voor een breed scala aan technologieën.

Vele producten en services zijn gebaseerd op de technologie, metingen en normen van het NIST, zoals: slimme energienetwerken, elektronische patiëntendossiers, atoomklokken, geavanceerde nanomaterialen, computerchips en wereldwijde communicatienetwerken.

De missie van het NIST is het promoten van innovatie en industriële concurrentie door het gebruik van meetwetenschappen, normen en technologie te stimuleren op een manier die leidt tot meer economische zekerheid en een betere kwaliteit van leven van de Amerikaanse burgers. De kerncompetenties van het NIST zijn meetwetenschappen, strikte traceerbaarheid en de ontwikkeling en het gebruik van normen.