FAQ Hero
DNS

Hoe werkt
DNS-lookup?

Wat is DNS?

DNS staat voor Domain Name System. Dit systeem gebruikt gezaghebbende naamservers om domeinnamen te koppelen aan numerieke IP-adressen.

Wat is een DNS-lookup?

Een DNS-lookup, ook wel 'DNS record lookup' genoemd, is het proces waarin voor mensen leesbare domeinnamen (www.digicert.com) worden omgezet in voor computers leesbare IP-adressen (216.168.246.55).

Elke keer wanneer u een URL invoert in de adresbalk van uw browser, wordt er een DNS-lookup gestart, ook wel 'query journey' genoemd. Uw recursieve DNS-resolver, ook wel een 'recursor' of 'resolver' genoemd, controleert eerst of de opgevraagde informatie zich in de cache bevindt. Als dat niet zo is, vraagt de resolver het IP-adres op bij de root-, TLD- en gezaghebbende naamservers.

Wanneer het IP-adres is gevonden, stuurt de resolver die informatie naar de client (uw computer) in de vorm van de webpagina die u probeert te bereiken.

Wat is een query journey?

Een query journey omvat elke stap die wordt genomen voor het omzetten van de domeinnaam die u probeert te bereiken naar een IP-adres. Dit begint wanneer u een webadres invoert in uw browser. De query begint bij de recursieve server. Daarna neemt de recursor contact op met een reeks gezaghebbende naamservers voor het verkrijgen van de informatie die nodig is om de domeinnaam om te zetten in een taal die voor een computer leesbaar is. Als laatste wordt het IP-adres van het gewenste domein geretourneerd.

In DNS-records is vastgelegd welke route de query zal volgen. Ze bevatten alle relevante informatie aan de hand waarvan servers e-mailadressen en domeinnamen kunnen omzetten in betekenisvolle numerieke adressen, om zo het DNS-proces af te ronden. 

Wat is een forward DNS-lookup?

Forward DNS, ook wel 'forward DNS-lookup' genoemd, is een van de twee verschillende soorten DNS-lookup. Dit type volgt de standaard query journey, het traject dat wordt gevolgd wanneer u een URL intypt of een e-mail verstuurt en het bijbehorende IP-adres ontvangt in antwoord op uw verzoek. 

In dit proces kan een eindclient (uw apparaat) een domeinnaam of e-mailadres omzetten in het adres van het apparaat dat de communicatie aan de kant van de server afhandelt.

Wat is reverse DNS-lookup?

Reverse DNS, ook wel 'reverse DNS-lookup' genoemd, is het andere type DNS-lookup. Dit wordt gebruikt om de domeinnaam bij een IP-adres op te halen. Reverse lookup wordt meestal gebruikt door e-mailservers om te controleren of ze berichten van een legitieme server ontvangen.

Om dit proces te kunnen afronden, moet de mailserver een zogeheten pointer-record (PTR) hebben. Dit type record is bedoeld om andere mailservers te laten weten dat het IP-adres gezaghebbend is voor het verzenden en ontvangen van e-mail voor het bijbehorende domein.

De eigenaar van het IP-adres, meestal de internetprovider (ISP) of de hostingprovider van de e-mailserver, kent de server een zone toe die eindigt op 'in-addr.arpa' met een aantal getallen vóór de letters. Die getallen zijn het IP-blok van de server maar met de octetten omgedraaid.

Opdrachten voor DNS-lookup

DNS-informatie over een domein kan worden opgezocht met DNS-lookup-opdrachten. Met deze opdrachten kunnen gedetailleerde gegevens zoals naamservers, mailservers en geconfigureerde records worden opgezocht.

Nslookup

Met een nameserver-lookup, of nslookup, kunt u de naamserver opzoeken die is gekoppeld aan een domein, samen met eventuele geconfigureerde records. Deze informatie kan worden opgezocht met zowel een IP-adres als een domeinnaam als zoekoptie.

De opdracht voor een nslookup varieert iets in Windows, Mac en Linux. In Windows 10 wordt de opdracht uitgevoerd via de opdrachtregelprompt. Op een Mac wordt de opdracht uitgevoerd via de terminal. Linux-gebruikers gebruiken dig, een opdrachtregelprogramma waarmee gebruikers domeininformatie kunnen opzoeken.