FAQ Hero
Vertrouwen & PKI

Wat is openbaar
vertrouwen?

Wat is openbaar vertrouwen?

Openbaar vertrouwen op internet is cruciaal voor de acceptatie en ingebruikneming van nieuwe technologieën en het uitvoeren van online transacties, en is vergelijkbaar met digitaal vertrouwen. Volgens Pew Research is vertrouwen een sociaal, economisch en politiek bindmiddel. Maar slechts 48% van de deelnemers aan hun onderzoek denkt dat het vertrouwen in internet de komende tien jaar groter zal worden.

Binnen het PKI-systeem (Public Key Infrastructure) worden openbaar uitgegeven digitale certificaten gebruikt op openbare websites. Bezoekers kunnen het digitale certificaat in hun webbrowser bekijken om te zien of de site authentiek is en de of site-eigenaar legitiem is. Mensen vertrouwen erop dat websites die persoonsgegevens verzamelen die gegevens ook beschermen. Daarnaast worden openbare certificaten gecontroleerd en geregistreerd in CT-logboeken (Certificate Transparency) om het openbaar vertrouwen te vergroten.


Wat zijn interne PKI en persoonlijk vertrouwen?

Persoonlijk vertrouwen in het kader van Public Key Infrastructure of PKI heeft betrekking op digitale certificaten die worden uitgegeven door een interne root van een certificeringsinstantie voor een specifieke organisatie of specifiek bedrijf.

Organisaties die een interne root opzetten, hebben meer controle over certificaatprofielen en de 'Subject' die in het certificaat wordt genoemd. Daarnaast kunt u er met het opzetten van een eigen interne root voor zorgen dat alleen uw eigen mensen certificaten kunnen uitgeven vanuit die root.


Waarom zijn zowel openbaar als persoonlijk vertrouwen belangrijk?

Openbaar en persoonlijk vertrouwen zijn belangrijk omdat ze allebei nodig zijn voor PKI, oftewel Public Key Infrastructure. Openbaar vertrouwde websites hebben openbaar vertrouwen nodig omdat ze openbaar toegankelijk zijn voor interacties en transacties. Interne bedrijfswebsites en servers hebben daarentegen alleen persoonlijk vertrouwen nodig, omdat die niet voor iedereen toegankelijk zijn.