FAQ Hero
Vertrouwen & PKI

Wat is digitaal
vertrouwen?

Wat is digitaal vertrouwen?

De hedendaagse maatschappij is op grote schaal digitaal verbonden. Online interacties zijn nu de basis van individuele en zakelijke communicatie, transacties en processen. De digitale transformatie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en processen op afstand zijn in de plaats gekomen van rechtstreekse interactie. Apparaten, systemen en faciliteiten zijn allemaal verbonden met netwerken, en internet en IT-architecturen zijn onherkenbaar veranderd door nieuwe implementatiemodellen. In een dergelijke omgeving is digitaal vertrouwen een absolute noodzaak voor online activiteiten. Digitaal vertrouwen biedt individuen en bedrijven het vertrouwen dat hun online aanwezigheid veilig is.

In de begintijd van het internet draaide digitaal vertrouwen om interacties en transacties tussen gebruikers en websites. Die werden beveiligd met Public Key Infrastructure (PKI), een technologie die authenticatie, versleuteling en integriteit biedt voor digitale interacties. De digitale transformatie heeft de behoefte aan PKI vergroot en vertrouwen is nu een fundamenteel aspect van de verbonden wereld. Het is de basis voor de beveiliging van gebruikers, software, servers, apparaten, documenten, digitale content, digitale rechten, identiteiten en nog veel meer.

Digitaal vertrouwen in onze verbonden wereld rust op vier belangrijke pijlers:

  • Industrie- en technologienormen die definiëren wat vertrouwen inhoudt.
  • Compliance en uitvoering die zorgen voor de levering van vertrouwen.
  • Software voor het beheer van openbaar en/of persoonlijk vertrouwen binnen een organisatie, met centrale zichtbaarheid van en controle over de levenscyclus van digitale certificaten.
  • Uitbreiding van vertrouwen via ecosystemen, zoals de levenscyclus van apparaten, aanvoerketens van software, consortiums enzovoort.


Relevante informatiebronnen:

Onze business is digitaal vertrouwen

Digitaal vertrouwen als wezenlijk onderdeel van IT

Digitaal vertrouwen voor de onderneming zonder buitengrenzen