FAQ Hero
Veilige handtekeningen

Wat is een
elektronische
handtekening?

Wat is een elektronische handtekening of e-handtekening?

Elektronische handtekeningen of e-handtekeningen zijn handtekeningen of merktekens die een overeenkomst in elektronische vorm aanduiden. Ondertekenaars kunnen hiermee voorwaarden in een document goedkeuren of ermee akkoord gaan. Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, worden e-handtekeningen beschouwd als minder veilig dan digitale handtekeningen, omdat die zijn versleuteld. Een e-handtekening kan simpelweg een afbeelding van uw handtekening zijn. In Europa zijn gekwalificeerde e-handtekeningen echter de krachtigste vorm van digitale handtekeningen en zijn ze net zo rechtsgeldig als een handgeschreven handtekening. Lees hier meer over het verschil tussen een e-handtekening en digitale handtekening.

Zijn elektronische handtekeningen rechtsgeldig?

De rechtsgeldigheid van een elektronische handtekening, of e-handtekening, wordt bepaald door de nationale wetgeving en die kan per land verschillen. In sommige landen is bijna elke e-handtekening wettelijk bindend, maar er zijn ook landen waarin een e-handtekening aan specifieke voorschriften moet voldoen om wettelijk bindend te zijn. Die voorschriften kunnen bijvoorbeeld zijn het gebruik van digitale handtekeningen met een hogere mate van zekerheid. In de EU en Zwitserland zijn voor eIDAS en ZertES gekwalificeerde handtekeningen gelijkwaardig aan handgeschreven handtekeningen. De wetgeving met betrekking tot het gebruik van elektronische handtekeningen kan ook verschillende bepalingen bevatten afhankelijk van het type document dat wordt ondertekend.